Janek urodził się 16 maja 2011 roku. Pomimo nieprawidłowej budowy układu komorowego mózgu wykrytej jeszcze w brzuchu mamy – dostał 10 Apgar.
„Zdrowy chłopak! Rozwija się prawidłowo. No, może troszkę leniwy…., ale narazie wystarczy obserwacja” – to słowa lekarzy-neurologów, do których zgłosiliśmy się przy pierwszych niepokojących objawach. Niestety posłuchaliśmy ich zaleceń i czekaliśmy.

Dopiero kiedy Janek miał 7 miesięcy i już wyraźnie jego rozwój odbiegał od prawidłowego schematu rozwojowego, udało się dotrzeć do kompetentnych lekarzy. Dr B. Konatkowska (pediatra) i dr G. Milecka (neurolog) odpowiednio potraktowały przypadek Janka i skierowały na odpowiednią diagnostykę i rehabilitację.

Szereg badań, w tym rezonans magnetyczny, zostały przeprowadzone w lutym 2012 roku, wyniki dodatkowo konsultowaliśmy z niezależnymi specjalistami, m.in. neurochirurgiem prof. M. Roszkowskim w Warszawie. Kompleksowa diagnostyka (EEG, USG, badania metaboliczne i endokrynologiczne) została przeprowadzona w kwietniu 2012 r., w trakcie pobytu w Szpitalu im. Jonszera w Poznaniu.

Wszystkie badania zostały powtórzone w lutym 2013 roku na Oddziale Wieku Rozwojowego w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu pod kierunkiem dr J. Wigowskiej-Sowińskiej.

Jednocześnie Janek jest systematycznie diagnozowany w Poradni Genetycznej GENESIS w Poznaniu. Wykonane dotychczas badania genetycznie wykluczyły  podejrzenia wad genetycznych (rdzeniowy zanik mięśni, zespoły mikrodelecji). W listopadzie 2013 roku zdecydowaniśmy się na nierefundowane badanie genetyczne metodą mikromacierzy klinicznej, z którego ostatecznie i jednoznacznie wynika, że Janek nie ma żadnej wady genetycznej.

Ponadto Janek jest pacjentem Poradni Chorób Metabolicznych w Poznaniu. W styczniu 2015 roku zostały pobrane próbki do szczegółowych badań. Wyniki już otrzymaliśmy, jednakże na interpretację przez lekarza prowadzącego musimy jeszcze poczekać.

Do tej pory nie usłyszeliśmy jednoznaczej diagnozy. Objawy wskazują na mózgowe porażenie dziecięce o nieznanej etiologii. Stwierdzone zostały encefalopatia (wodogłowie nieaktywne) i oczopląs.

Ostatnie rozpoznanie to: OPÓŹNIENIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO oraz WADA ROZWOJOWA MÓZGOWIA.

Ponadto w marcu 2013 pojawiły się ATONICZNE NAPADY PADACZKOWE z towarzyszącym bezdechem. Powodują one znaczne obciążenie dla organizmu i tym samym negatywnie wpływają na rozwój (niszczą połączenia nerwowe) i rehabilitację (po każdym napadzie Janek musi odespać kilka godzin). Napady z upływem czasu zmieniają swój charakter i przebieg. Janek cierpi na padaczkę lekooporną – zestaw leków był już wielokrotnie modyfikowany, zmieniane były dawkowania, a ataki nadal są.

W 2014 roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie u Janka preparatów aminokwasowych. Niestety pomimo obiecujących efektów u innych pacjentów Janek całkowicie nie zareagował na 2 serie.

Równocześnie Janek był poddawany wielokrotnie badaniom słuchu i wzroku dla upewnienia się, czy opóźnienie nie jest konsekwencją zaburzeń tych zmysłów.

Opóźnienie psychomotoryczne to nie jedyne schorzenie zdiagnozowane u Janka. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (październik 2012) stwierdzono wyraźne zaburzenie rozwoju społecznego nie wykluczając cech autystycznych.

Obecnie największym priorytetem postępowania jest REHABILITACJA. Janek przez 2,5 roku był pod stałą opieką rehabilitacyjno-sensoryczną prowadzoną przez mgr I. Kaźmierczak, która wyprowadziła Janka na właściwą ścieżkę rozwojową. Rehabilitacja oparta jest na metodzie NDT Bobath z elementami metody Vojty przy równoczesnym prowadzeniu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI).

W 2013 r. Janek miał wprowadzoną kompleksową stymulację rozwoju prowadzoną przez psycholog H. Sarnowską (Centrum Edukacji-Terapii dla Dziecka i Rodziny). Systematyczne ćwiczenia miały na celu poprawę kontaktu z Jankiem.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju od marca 2014 roku Janek uczestniczy w zajęciach w Ośrodku w Owińskach. Odbywają się tam indywidualne zajęcia w Sali Doświadczania Świata z Panią Kasią Sulej oraz zajęcia usprawniające z Panią Kasią Grzędą.

Od września 2014 roku Janek uczęszcza do Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Tak”. Janek w Orzeszku ma zapewnioną opiekę i rehabilitację, wspomaganie rozwoju ruchowego, terapie SI, hipoterapię, dogoterapię i możnaby wymieniać jeszcze długo… Wspaniali Orzeszkowi Ciocie i Wujkowie (w szczególności pedagog Pani Renata oraz rehabilitantka Pani Bogna) wkładają wiele trudu i serca, aby Janek robił postepy i był szczęśliwy.

Sporą i mozolną pracę Janek wykonuje w domu, każdego dnia, przy wszelkich czynnościach – Janek Wojownik walczy o sprawniesze jutro!